Keterangan gambar:
Granule dengan pembesaran 100x ().
Granule yang disertai dengan filamen-filamen.

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Granule dengan pembesaran 100x ().
Granule yang disertai dengan filamen-filamen.

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Granule dengan pembesaran 100x ().
Granule yang disertai dengan filamen-filamen.

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 450x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 1000x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 1000x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Keterangan gambar:
Filamen dengan pembesaran 1000x ().

 • Filamen-filamen Actinomyces israelii ini tidak tercat oleh pengecatan H&E atau PAS.

Caption:
Granules with 100x magnification ().
Granule with filaments.

 • Note:
  Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Granules with 100x magnification ().
Granule with filaments.

 • Note:
  Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Granules with 100x magnification ().
Granule with filaments.

 • Note:
  Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments  450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 450x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 1000x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 1000x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.

Caption:
Filaments with 1000x magnification ().

 • Actinomyces israelii filaments are not stained by PAS staining or H&E.