Pewarnaan Haematoxylin Eosin

Keterangan gambar pada pembesaran 100x :

 1. Sporangium mature ()
 2. Spora ()
 3. Sporangium immature ()

Catatan:

 • Nama lain sporangium adalah spherule.
 • Nama lain spora adalah endospora atau sporangiospora.
 • Beda sporangium mature Rhinosporidium seeberi dengan Spherule Coccidioides immitis adalah sporangium mature Rhinosporidium seeberi lebih besar dan mempunyai Eosinophilic globular body sedangkan Spherule Coccidioides immitis lebih kecil dan tidak mempunyai Eosinophilic globular body.

Keterangan gambar pada pembesaran 100x.

 1. Sporangium mature ()
 2. Spora ()
 3. Sporangium immature ()

Keterangan gambar pada pembesaran 450x

 1. Sporangium mature ()
 2. Spora ()

Keterangan gambar pada pembesaran 450x

 1. Sporangium mature ()
 2. Spora ()

Keterangan gambar pada pembesaran 450x

 1. Sporangium mature ()
 2. Spora ()

Keterangan gambar pada pembesaran 450x.

 1. Sporangium immature ()
 2. Granular sitoplasma ()
 3. Nucleus (→)

Keterangan gambar pada pembesaran 1000x:

 1. Spora ()
 2. Sporangium mature (→) .